Je kan pas los-laten wat je vast-gehouden hebt.
Je kan pas vrij-geven wat je aan-genomen hebt.

Vasthouden & Loslaten (4-daagse)

Vasthouden is de pool van het aannemen, het intens voelen, de koestering, het exploreren.
Het bezit de kracht van de liefde.

Loslaten is de pool van het vrijgeven van de energie die in het aannemen en vasthouden verscholen gaat.
Het is je laten zien, tonen aan de wereld wie je bent en wat je met je meedraagt.

Door in deze uitersten te gaan staan, ontdek je terug de weg naar je oorspronkelijke veerkracht.

We onderzoeken hoe we vrijer kunnen worden in het openen en sluiten, in het spelen en verstillen, in het jezelf laten zien en de ander ontmoeten. We oefenen in het loslaten van wat we (denken te) weten, om steeds met nieuwe ogen te kunnen kijken én ontmoeten. Daarom werken we graag met wat zich op dat moment aandient. Dan betreden we het terrein van de ongelooflijke intelligentie van het ‘niet weten’.

Je leert met meer mededogen kijken naar wat er speelt bij jezelf en de ander. Je gaat intenser voelen en kan tegelijkertijd je affecten makkelijker reguleren. We helpen je om opgeslagen overlevingsenergie te ontladen, zodat er meer ruimte komt voor je oorspronkelijke levendigheid. Je kan je terug veiliger gaan voelen in contact met anderen.

We verkennen samen hoe de toestand van ons zenuwstelsel invloed uitoefent op hoe we kijken naar onszelf, de ander en de wereld. We leren hoe onze hechtingsstijl beïnvloed raakte door overlevingspatronen. We gieten de theorie van Somatic Experiencing® van Peter Levine en de Polyvagaal theorie van Stephen Porges in begrijpelijke taal, beelden en oefeningen. Daarnaast maken we gebruik van opstellingswerk, Circling en improvisatie.

Na de basismodule kan je deelnemen aan vervolgmodules.
In module 2 is er specifieke aandacht voor ‘(toxische) schaamte en schuld’, in module 3 voor ‘(zelf)vergeving’ en in module 4 voor ‘vrede en vieren’.

Facilitators

Geert Hulselmans, counselor, mentor, supervisor
Kirsten Mintjens, kinder- en jeugdpsychiater, somatic experiencing® practitioner

Door de covidmaatregelen is er momenteel geen aanbod.